31/01/13

Oh, you sexy thing!Albert Einstein.

(Dos Tumblr.)

3 comentários: